Višje nepovratne spodbude

Višje nepovratne spodbude

NOVO: višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več, kot je za vsak ukrep določeno v absolutnem znesku) za nekatere ukrepe pri obnovi stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto, Murska Sobota, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje). Nepovratna finančna spodbuda za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke za centralno ogrevanje, prav tako pa tudi za pasivne novogradnje ali celovite obnove stavb v nizkoenergijske, v katerih bi investitor želel vgraditi kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Za vas uredimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih spodbud. Pokličite in se prepričajte!

Vir: ekosklad.si