Ali ste upravičeni do sredstev Eko sklada za prenovo fasade?

Do sredstev Eko sklada za potrebe prenove fasade ste opravičeni v primeru da izpolnjujete naslednje pogoje:

  • Objekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje pred 1.1.2003
  • Objekt je stanovanjski (ni počitniški, poslovni, vikend, …)
  • Minimalna izolacija termalnega plašča je 15cm oz.
  • Razmerje med λ/d ≤ 0,30 W/m2K (z dokazili o toplotni prevodnosti materialov, so lahko izolacijske plošče tudi bistveno tanjše)
  • Fasadni sistem mora biti certificiran (ETAG 004) in imeti izjavo o skladnosti.

Opozoriti moramo tudi dejstvo, da se v zadnji letih sredstva Eko sklada namenjena za energetsko prenovo objektov izčrpajo pred koncem tekočega leta.