Ali je za ureditev dovoza primernejše tlakovanje ali asfaltiranje?

Pogosto vprašanje, na katerega ne obstaja tipski odgovor. Gre za dva različna načina finalne obloge na dovozu oz. dvorišču. Vsak izmed njih ima svoje prednosti in slabosti. Kot zanimivost naj poudarim, da temu vprašanju običajno posvetimo veliko pozornost, pomembnejši del našega dovoza pa je očem skrit in velikokrat zanemarjen. Gre namreč za pripravo dovoza za finalno oblogo. Le ta zajema izkop, zasipanje ter utrjevanje, ureditev odvodnavanja in ureditev ustreznih padcev…  V primeru, da ta postopek ni opravljen kvalitetno sta oba tipa finalne obloge slaba.
Da se vrnem k prvotnemu vprašanju. V pomoč k lažji odločitvi vam podajam nekaj argumentov za posamezni tip talne obloge:

Prednost tlakovanja

  • Velika izbira različnih slogov in oblik tlakovcev
  • Enostavna menjava poškodovanih tlakovcev (v primeru mehanskih poškodb, razlitij olj…)
  • V primeru dežja del površinske vode odteče med samimi tlakovci
  • Lažja vizualna uskladitev dovoza z zgledom objekta (barve, oblike…)
  • Enostavni  odmik in ponovno polaganje v primeru izkopov za potrebe različnih priklopov na javno omrežje (kanalizacijski priklop, priklop na zemeljski plin…)

Prednost asfalta

  • Zaradi robustnosti asfalta, primeren za dovoze z večjimi obremenitvami
  • Primernejši za dovoze v večjih naklonih
  • Omogoča lažje odmetavanje snega oz. pluženje
  • Predvsem pri večjih površinah cenovno ugodnejši